top of page

I Os Sauna setter vi fellesskap og hensynsfull bruk i fokus. Det er avgjørende at alle som benytter våre fasiliteter, respekterer følgende betingelser:

 

1. Det er ikke tillatt med alkoholforbruk i og omkring Steinneset, i henhold til norsk alkohollovgivning.
2. Hvis du deler saunaen med andre, vennligst utvis god etikette ved å ikke oppta mer plass enn du trenger. 
3. Oppretthold et rent og ryddig miljø ved å forlate saunaen slik du fant den.
4. Unngå å ta med mat eller småspising inn i selve saunarommet.
5. Kun klart, ferskt vann kan helles over saunasteinene.
6. Det er strengt forbudt å gi tilgang til personer som ikke har betalt for seg. 
7. Tenk også på våre naboer og andre som benytter seg av Steinneset-området; vis hensyn i all bruk og opphold.
  
Ignorering av disse betingelsene kan resultere i avslutning av avtale, samt mulige juridiske tiltak, inkludert utestengelse og erstatningskrav.

Vi setter pris på ditt bidrag til å skape en hyggelig og inkluderende atmosfære i Os Sauna.

Bruksregler for Os Sauna

bottom of page